mail@paradox.ge
571-850-850
AutoCAD-2014 is praqtikuli mataliTebi
ავტორისაგან მოცემული ვიდეო გაკვეთილები, არის მხოლოდ დამხმარე საშუალება იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც სწავლობენ სტუდია-PARADOX Plus-ში და არანაირად არ ცვლის პედაგოგს და პირდაპირი მნიშვნელობით არ წარმოადგენს სტუდიის სასწავლო კურსს. ვიდეო-გაკვეთილები, როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული მაგალითები შექმნილია დამწყებთათვის რომლებიც ეუფლებიან ამ ტექნოლოგიას და არ გააჩნიათ არანაირი უნარჩვევები, გამომდინარე აქედან გაკვეთილები ახსნილია მარტივ ენაზე ტერმინოლოგიის გამოყენების გარეშე.
AutoCAD - ის პროფესიულად დაუფლების მსურველებს გთხოვთ მიმართოთ სასწავლო სტუდიას. ტელ: 571-850-850 (მხოლოდ სამუშაო საათებში; 9:00 დან 18:00 მდე).
ვიდეო-მასალის საყურებლად სასურველია გამოიყენეთ Google Chrome ვებ ბროუზერი:
შენიშვნა: ვიდეო გაკვეთილი შესაძლებელია არ გაიხსნას თუ:
1. იყენებთ მოძველებულ ინტერნეტ-ბროუზერს (განსაკუთრებით Internet Explorer)
2. არ არის ჩატვირთული თქვენს კომპიუტერში Adobe Flash Player ან ჩატვირთულია მაგრამ მოძველებული ვერსიაა. ახალი ვერსია შეგიძლიათ გადმოწეროთ ოფიციალური საიტიდან უფასოდ. გადამოსაწერად დააჭირეთ აქ.
3. ინტერნეტ-ბროუზეერში გამორთული გაქვთ Java script მხარდაჭრა.
4. თუ მანიც ვერ უყურებთ, თქვენი პრობლემის შესახებ, ეცადეთ დაწვრილებით, მოგვწეროთ mail@paradox.ge და ჩვენ ვეცდებით 2 დღეში მოვაგვაროთ თქვენი პრობლემა.
დეტალის მოდელირება
დეტალის მოდელირება
დეტალის მოდელირება
დეტალის მოდელირება
დეტალის მოდელირება
დეტალის მოდელირება
კაუჭის მოდელირება
დეტალის მოდელირება
კარების მოდელირება
დეტალის მოდელირება
კოლონის მოდელირება
დეტალის მოდელირება
ოვალური ფანჯრის მოდელირება
დეტალის მოდელირება
შენობის გეგმის დახაზვა

  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
- სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
- საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
- მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
- თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
- გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
II-ახალი თემის განხილვა.
III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
- თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
დიპლომის ნიმუში
სერთიფიკატის ნიმუში
სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
- დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
- სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
- PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
- დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
- სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
საოფისე,
გრაფიკული,
სამშენებლო,
საინჟინრო,
და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
- PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
- ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია