mail@paradox.ge
571-850-850
ArchiCAD-18-19 is video gakveTilebi
ავტორისაგან მოცემული ვიდეო გაკვეთილები, არის მხოლოდ დამხმარე საშუალება იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც სწავლობენ სტუდია-PARADOX Plus-ში და არანაირად არ ცვლის პედაგოგს და პირდაპირი მნიშვნელობით არ წარმოადგენს სტუდიის სასწავლო კურსს. ვიდეო-გაკვეთილები, როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული მაგალითები შექმნილია დამწყებთათვის რომლებიც ეუფლებიან ამ ტექნოლოგიას და არ გააჩნიათ არანაირი უნარჩვევები, გამომდინარე აქედან გაკვეთილები ახსნილია მარტივ ენაზე ტერმინოლოგიის გამოყენების გარეშე.
ArchiCAD-19 - ის პროფესიულად დაუფლების მსურველებს გთხოვთ მიმართოთ სასწავლო სტუდიას. ტელ: 571-850-850 (მხოლოდ სამუშაო საათებში; 9:00 დან 18:00 მდე).
ვიდეო-მასალის საყურებლად სასურველია გამოიყენეთ Google Chrome ვებ ბროუზერი:
შენიშვნა: ვიდეო გაკვეთილი შესაძლებელია არ გაიხსნას თუ:
1. იყენებთ მოძველებულ ინტერნეტ-ბროუზერს (განსაკუთრებით Internet Explorer)
2. არ არის ჩატვირთული თქვენს კომპიუტერში Adobe Flash Player ან ჩატვირთულია მაგრამ მოძველებული ვერსიაა. ახალი ვერსია შეგიძლიათ გადმოწეროთ ოფიციალური საიტიდან უფასოდ. გადამოსაწერად დააჭირეთ აქ.
3. ინტერნეტ-ბროუზეერში გამორთული გაქვთ Java script მხარდაჭრა.
4. თუ მანიც ვერ უყურებთ, თქვენი პრობლემის შესახებ, ეცადეთ დაწვრილებით, მოგვწეროთ mail@paradox.ge და ჩვენ ვეცდებით 2 დღეში მოვაგვაროთ თქვენი პრობლემა.

Teoriis leqciebi
I - გაკვეთილი; (2 საათი, 7 წუთი, 25 წამი)
II - გაკვეთილი; (1 საათი, 41 წუთი, 40 წამი)
III - გაკვეთილი; (1 საათი, 49 წუთი, 54 წამი)
IV - გაკვეთილი; (1 საათი, 41 წუთი, 9 წამი)
V - გაკვეთილი; (3 საათი, 7 წუთი, 9 წამი)
VI - გაკვეთილი; (2 საათი, 29 წუთი, 25 წამი)
VII - გაკვეთილი; (2 საათი, 28 წუთი, 31 წამი)

  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
- სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
- საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
- მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
- თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
- გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
II-ახალი თემის განხილვა.
III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
- თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
დიპლომის ნიმუში
სერთიფიკატის ნიმუში
სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
- დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
- სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
- PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
- დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
- სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
საოფისე,
გრაფიკული,
სამშენებლო,
საინჟინრო,
და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
- PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
- ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია