mail@paradox.ge
571-00-00-22
 • image06

  არჩევანი

  ჩვენთან

 • image01

  გახდი

  კრეატიული

 • image02

  შეიძინე

  ცოდნა

 • image03

  გაუზიარე

  მეგობარს

 • image04

  გახდი

  წარმატებული

 • image05

  დაგეგმე

  წინსვლა

თუ გაქვთ სურვილი ისწავლოთ ჩვენთან, და გახდეთ სხვებზე წარმატებული? დარეგისტრირდით ან დარეკეთ: 2-18-19-18 !
 • swavlis meTodi
 • sertificireba
 • Cvens Sesaxeb
- სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
- საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
- მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
- თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
- გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
II-ახალი თემის განხილვა.
III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
- თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
დიპლომის ნიმუში
სერთიფიკატის ნიმუში
სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
- დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
- სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
- PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
- დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
- სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
საოფისე,
გრაფიკული,
სამშენებლო,
საინჟინრო,
და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
- PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
- ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია

2015-2016 saswavlo wlis kursebze registraciis cxrili

ცხრილში მოცემულია სასწავლო პროგრამების კურსებზე მიღების განრიგი.
გაითვალისწინეთ: სასწავლო დღეებია - ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი.
ყურადღებით: თქვენთვის სასურველი კურსის დაწყების თარიღი შეარჩიეთ სწორად.
დამატებითი შეკითხვებისათვის დარეკეთ, ტელ: 2-18-19-18; 2-98-80-23 ან მობ: 571-00-00-22

ჯგუფი სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სწავის დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
დაწყება დასრულება ორშ. ოთხ. პარ.
მშენებლობა არქიტექტურა და ინტერიერი
ჯგუფი-3 24.აგვ.2015 06.მაის.2016 13:30 13:30 13:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-5 24.აგვ.2015 06.მაის.2016 17:30 17:30 17:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-6 24.აგვ.2015 06.მაის.2016 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-3 16.ნოემ.2015 22.ივლ.2016 13:30 13:30 13:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-5 16.ნოემ.2015 22.ივლ.2016 17:30 17:30 17:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-6 16.ნოემ.2015 22.ივლ.2016 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია
კომპიუტერული გრაფიკა და ბეჭდვითი მედია
ჯგუფი-2 24.აგვ.2015 06.მაის.2016 11:30 11:30 11:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-4 24.აგვ.2015 06.მაის.2016 15:30 15:30 15:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-2 26.ოქტ.2015 08.ივლ.2016 11:30 11:30 11:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-4 26.ოქტ.2015 08.ივლ.2016 15:30 15:30 15:30 რეგისტრაცია
საოფისე საქმის წარმოება
ჯგუფი-1 24.აგვ.2015 25.დეკ.2015 9:30 9:30 9:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-1 05.ოქტ.2015 12.თებ.2016 9:30 9:30 9:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-1 04.იანვ.2016 06.მაის.2016 9:30 9:30 9:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-1 15.თებ.2016 17.ივნ.2016 9:30 9:30 9:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-1 04.იანვ.2016 06.მაის.2016 9:30 9:30 9:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-1 15.თებ.2016 17.ივნ.2016 9:30 9:30 9:30 რეგისტრაცია
AutoCAD გაძლიერებული კურსები
ჯგუფი-3 24.აგვ.2015 13.ნოემ.2015 13:30 13:30 13:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-5 16.ნოემ.2015 12.თებ.2016 17:30 17:30 17:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-6 15.თებ.2016 06.მაის.2016 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-3 09.მაის.2016 29.ივლ.2016 13:30 13:30 13:30 რეგისტრაცია
ArchiCAD გაძლიერებული კურსები
ჯგუფი-5 24.აგვ.2015 13.ნოემ.2015 17:30 17:30 17:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-6 16.ნოემ.2015 12.თებ.2016 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-3 15.თებ.2016 06.მაის.2016 13:30 13:30 13:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-5 09.მაის.2016 29.ივლ.2016 17:30 17:30 17:30 რეგისტრაცია
3Ds Max გაძლიერებული კურსები
ჯგუფი-6 24.აგვ.2015 13.ნოემ.2015 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-3 16.ნოემ.2015 12.თებ.2016 13:30 13:30 13:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-5 15.თებ.2016 06.მაის.2016 17:30 17:30 17:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-6 09.მაის.2016 29.ივლ.2016 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია
Photoshop-Cs გაძლიერებული კურსები
ჯგუფი-4 24.აგვ.2015 23.ოქტ.2015 16:30 16:30 16:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-2 04.იანვ.2016 04.მარ.2016 11:30 11:30 11:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-4 09.მაის.2016 08.ივლ.2016 16:30 16:30 16:30 რეგისტრაცია
Illustrator-Cs გაძლიერებული კურსები
ჯგუფი-4 04.იანვ.2016 04.მარ.2016 16:30 16:30 16:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-2 24.აგვ.2015 23.ოქტ.2015 11:30 11:30 11:30 რეგისტრაცია
Core Draw გაძლიერებული კურსები
ჯგუფი-4 26.ოქტ.2015 25.დეკ.2015 16:30 16:30 16:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-2 07.მარ.2016 06.მაის.2016 11:30 11:30 11:30 რეგისტრაცია
InDesign გაძლიერებული კურსები
ჯგუფი-4 07.მარ.2016 06.მაის.2016 16:30 16:30 16:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-2 26.ოქტ.2015 25.დეკ.2015 11:30 11:30 11:30 რეგისტრაცია